ARCHIWUM
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2012
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
Galeria \"Resursa\" w Żyrardowie zaprasza na MIĘDZYNARODOWĽ WYSTAWĘ \"100-LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŒCI\". Jednym z autorów eksponowanych prac jest artysta plastyk HALINA KUNICKA, prowadzšca w Centrum Kultury w Łomiankach zajęcia plastyczne \"Kršg barw\". Gratulujemy i polecamy wszystkim odwiedzenie wystawy!

[obrazek]

Galeria "Resursa" w Żyrardowie zaprasza na MIĘDZYNARODOWĽ WYSTAWĘ "100-LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŒCI". Jednym z autorów eksponowanych prac jest artysta plastyk HALINA KUNICKA, prowadzšca w Centrum Kultury w Łomiankach zajęcia plastyczne "Kršg barw". Gratulujemy i polecamy wszystkim odwiedzenie wystawy!

Mija sto lat od zakończenia jednego z najmroczniejszych okresów w dziejach naszej ojczyzny. Po 123 latach zaborów, zakończonych klęskami powstaniach narodowych i krwawej Wielkiej Wojnie powraca na mapę Europy odrodzona Polska. Kolejne sto lat obfituje w nie mniej dramatyczne wydarzenia.
Nic dziwnego, że tematem naszego konkursu była "Niepodległoœć. W 100.lecie odzyskania przez Polskę niepodległoœci". Organizatorzy konkursu oczekiwali prac na takie zagadnienia jak:
- Minione stulecie widziane przez pryzmat nie tylko najważniejszych wydarzeń historycznych i losów bohaterów narodowych, ale również poprzez życie zwykłych ludzi.
- Ojcowie naszej niepodległoœci - nie tylko Józef Piłsudski, Ignacy Jan Paderewski i Roman Dmowski.
- Miejsce Polski we współczesnym œwiecie.
- Jak Polskę i Żyrardów postrzegajš cudzoziemcy.
- Żyrardów w niepodległej Polsce. Żyrardów jako mała ojczyzna.
- Józef Piłsudski - Honorowy Obywatel Miasta Żyrardowa.
- Czym dla współczesnych Polaków jest niepodległoœć?
- Czym jest patriotyzm?

Udział w konkursie wzięło 36 artystów zgłaszajšc 78 prac. Zwycięzcš okazał się Artur Ligenza z Sosnowca. Jego metaforyczna praca mówi o wykorzystanej szansie na odrodzenie polskiej państwowoœci, jakš stworzył konflikt zaborców w czasie I Wojny Œwiatowej. Natomiast Nagroda Prezydenta Miasta Żyrardowa przypadła Bernardowi Franciszkowi Bucznemu z Żyrardowa. Jego praca jest alegoriš odradzajšcego się ze zniszczeń Wielkiej Wojny naszego miasta. Na gruzach Żyrardowa wyrastajš kwiaty lnu w barwach narodowych. Oprócz dzieł o charakterze patetycznym i patriotycznym, nie zabrakło też prac żartobliwych, odnoszšcych się do tematu konkursu z przysłowiowym "przymrużeniem oka". Trzecie miejsce za takš właœnie pracę otrzymał Zbigniew Piszczako z Olsztyna. Na ławeczce w parku, na kolanach mężczyzny siedzi atrakcyjna kobieta. Mówi do wyraŸnie zaskoczonego partnera: "Obiecaj, że spełnisz moich 100 życzeń na 100-lecie niepodległoœci".

Podobnie jak w latach ubiegłych wystawę wzbogacajš prace zaproszonych artystów z zagranicy. Ogółem w tegorocznej wystawie bierze udział 76 artystów, w tym 35 z zagranicy. W tym roku zobaczymy dzieła twórców z Kanady, Chin, Azerbejdżanu, Turcji, Ukrainy, Rosji, Serbii, Francji, Włoch, Rumunii i Hiszpanii / Urugwaju. Liczny udział artystów zagranicznych jest sporym, ale przede wszystkim miłym zaskoczeniem dla organizatorów "Manufaktury Satyry". Tegoroczny temat dla cudzoziemców był bardzo hermetyczny i bez znajomoœci choćby najważniejszych faktów z dziejów naszego kraju niemożliwy do realizacji.

Jednak w dobie internetu nie jest to już problem. Stšd œwietne realizacje takich artystów jak Bernard Bouton z Francji, Mileta Miloradovic z Serbii, Konstantin Kazanchev z Ukrainy, czy Yaver Asadov z Azerbejdżanu. Niemałym zaskoczeniem sš portrety ojców naszej niepodległoœci. Tryptyki przedstawiajšce Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i Romana Dmowskiego wykonali Ayten Kose z Turcji, Qi Yingyan z Chin, Pablo Lopez z Urugwaju. Pojedyńcze portrety zrealizowali Andrey Selivanov z Rosji i Liu Yan Nian z Chin.

Więcej informacji na stronie Galerii Resursa w Żyrardowie.
Copyright (C) 2019 CK Lomianki