ARCHIWUM
2019
stycze
luty
2018
stycze
luty
marzec
kwiecie
maj
czerwiec
lipiec
sierpie
wrzesie
padziernik
listopad
grudzie
2017
stycze
luty
marzec
kwiecie
maj
czerwiec
lipiec
sierpie
wrzesie
padziernik
listopad
grudzie
2016
stycze
luty
marzec
kwiecie
maj
czerwiec
lipiec
sierpie
wrzesie
padziernik
listopad
grudzie
2015
stycze
luty
marzec
kwiecie
maj
czerwiec
lipiec
sierpie
wrzesie
padziernik
listopad
grudzie
2014
stycze
luty
marzec
kwiecie
maj
czerwiec
lipiec
sierpie
wrzesie
padziernik
listopad
grudzie
2013
stycze
luty
marzec
kwiecie
maj
czerwiec
lipiec
sierpie
wrzesie
padziernik
listopad
grudzie
2012
maj
czerwiec
lipiec
sierpie
wrzesie
padziernik
listopad
grudzie
Taka muzyczka, Koysanka o wolnoci, Taczmy po mioci kres - to tylko niektre utwory zaprezentowane przez zesp Czerwony Tulipan ktry by gwiazd sobotniego koncertu w Centrum Kultury w omiankach (29 wrzenia 2018). Rewelacyjny wystp publiczno nagrodzia owacj na stojco, wsplnie piewajc z artystami ich przeboje. Zesp zaprezentowa take utwory ze swojej najnowszej pyty Bdne koo.

Taka muzyczka, Koysanka o wolnoci, Taczmy po mioci kres - to tylko niektre utwory zaprezentowane przez zesp Czerwony Tulipan ktry by gwiazd sobotniego koncertu w Centrum Kultury w omiankach (29 wrzenia 2018). Rewelacyjny wystp publiczno nagrodzia owacj na stojco, wsplnie piewajc z artystami ich przeboje. Zesp zaprezentowa take utwory ze swojej najnowszej pyty Bdne koo.

[obrazek]

[obrazek]

Czerwony Tulipan powsta w 1985 roku w Olsztynie a tworzy go pi artystycznych indywidualnoci: Stefan Brzozowski - kompozytor, wokalista, gitarzysta, odpowiedzialny za profil artystyczny zespou, Ewa Cichocka - wokalistka, aktorka , tancerka, artystka posiadajca rzadki talent aktorski z duym wyczuciem komizmu, Krystyna witecka - wokalistka i flecistka, Andrzej Czamara - gitarzysta solowy, Andrzej Dondalski - gitarzysta basowy.

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

[obrazek]

Tworz i piewaj piosenki poetyckie, czyli piosenki uczucia", piosenki kabaretowe, zawsze literackie lub, jak nazywaj je niektrzy, "piosenki artystyczne". Wsppracowali z "Kabaretow Scen Trjki", nale do "Krainy agodnoci". Zesp gra koncerty w caej Polsce, koncertowa w Europie (Francja, Niemcy, Anglia, Belgia, Rosja, Szwecja, Austria, Wgry, Litwa , Ukraina) oraz w USA i Kanadzie. Ma na swoim koncie 13 pyt CD oraz album DVD (z pyt CD) zatytuowany "Obrazy i obrazki (2008 r.).

Copyright (C) 2019 CK Lomianki