ARCHIWUM
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2012
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
Rok 2018 jest dla nas rokiem szczególnym. Obchodzimy setnš rocznicę odzyskania niepodległoœci. Nawišzujšc do tych ważnych wydarzeń, 30 wrzeœnia w Centrum Kultury w Łomiankach odbył się spektakl patriotyczny “Zawsze na przedzie”.

Rok 2018 jest dla nas rokiem szczególnym. Obchodzimy setnš rocznicę odzyskania niepodległoœci. Nawišzujšc do tych ważnych wydarzeń, 30 wrzeœnia w Centrum Kultury w Łomiankach odbył się spektakl patriotyczny “Zawsze na przedzie”. 


[obrazek]


[obrazek]


Spektakl opowiadał o czasie poprzedzajšcym odzyskanie przez Polskę niepodległoœci w 1918 roku, przywołujšc wspomnienia o walkach, zwycięstwach oraz klęskach narodu polskiego.


[obrazek]


Ukazał także nastroje panujšce w ówczesnej Polsce, podkreœlajšc jednoczeœnie znaczenie, wagę i rolę polskiej literatury, jej wpływ na postawy obywatelskie.  


[obrazek]


[obrazek]


[obrazek]


[obrazek]


[obrazek]


Dziękujemy wszystkim za przybycie! Zapraszamy do udziału w kolejnych wydarzeniach nawišzujšcych do setnej rocznicy odzyskania niepodległoœci.Copyright (C) 2019 CK Lomianki