ARCHIWUM
2019
styczeń
luty
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2012
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2014-10-30 Teatr dla Dzieci
2014-10-30 Zapraszamy na koncert!
2014-10-29 Zbigniew Wodecki na scenie Domu Kultury
2014-10-27 „Hosti pectus, cor amico” – Serce dla Łomianek
2014-10-27 „Od serca…”
2014-10-23 Zbigniew Wodecki w DKŁ
2014-10-23 Wystawa "W obronie polskoœci"
2014-10-21 Kulturalna „Niedziela z Tygryskiem”
2014-10-21 „Niech to zostanie między nami!” w DKŁ
2014-10-17 Magia kabaretu
2014-10-13 „Przeboje z dawnych lat” w wykonaniu artystów scen œwiatowych
2014-10-13 Teatr dla dzieci – „Brzechwa dzieciom”
2014-10-13 Spotkanie z Artystš Kazimierzem Peczyńskim
2014-10-07 Teatr dla Dzieci
2014-10-07 Zapraszamy na „Przeboje z dawnych lat”
2014-10-07 Herbatka na Szpitalnej
2014-10-06 PaŸdziernik z Domem Kultury
2014-10-05 Podróż do goršcej Grecji
2014-10-02 Zapraszamy na wernisaż rzeŸb
Copyright (C) 2019 CK Lomianki