Kalendariumrss

19 lipca godz. 21:30

La La Land - Kino plenerowe

20 lipca godz. 19:00 - 22:00

Letnia potańcówka - SADOWA

21 lipca godz. 20:00

Mechanicy Shanty - koncert na scenie plenerowej

1 - 26 lipca 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz.I

26 lipca godz. 21:30

Stulatek, który wyskoczy³ przez okno i znikn¹³ - Kino plenerowe

27 lipca 2019 r. godz. 14:00

Teatrzyk Osiedlowy. Opowieœci starego kredensu. Plac zabaw w Kie³pinie

27 lipca godz. 19:00 - 22:00

Letnia Potańcówka - KIE£PIN

10 sierpnia godz. 16:00

Bajkowe £omianki - "Legendy Warszawskie" - Teatr Baza

18 sierpnia godz. 16:00

Bajkowe £omianki "Prawdziwy Przyjaciel" - Teatr Baza

23 sierpnia 2019 r. godz. 19:30

IRENA SANTOR. Jubileusz Œpiewam, czyli jestem.

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

Halo Wakacje 2019 - oferta popo³udniowa

Lipiec - sierpień 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

HIP HOP Koncert. O.S.T.R i inni

8 wrzeœnia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktów Tradycyjnych

13 wrzeœnia 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starost¹ cz.1

14 wrzeœnia 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starost¹ cz.2

19 paŸdziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "


ARCHIWUM
2019
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
2018
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2017
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2016
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2015
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2014
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2013
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2012
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŸdziernik
listopad
grudzień
2014-08-29 Podsumowanie Artystycznych Wakacji
2014-08-26 Kino Pi¹tkowe
2014-08-26 Potańcówka w Kie³pinie z amorami w tle
2014-08-25 Rodzinny piknik ogrodowy w £omiankach
2014-08-22 Zabawy w rytmie disco
2014-08-20 Potańcówka w Burakowie
2014-08-15 Zapraszamy na "Œniadania na trawie"
2014-08-12 Odkrywanie harcerskich tajemnic
2014-08-12 Letnie Kino Plenerowe zbiera rzesze sympatyków
2014-08-12 Roztańczona Gmina £omianki
2014-08-11 Mieszkańcy £omianek wspólnie celebruj¹ niedzielny poranek przy œniadaniu 10.08
2014-08-07 Freestyle’owy czwartek w tanecznych rytmach
2014-08-06 Oferta zajźę cyklicznych DK£
2014-08-04 Pó³metek Artystycznych Wakacji w Domu Kultury
2014-08-04 Dom Kultury pamiźta o walecznych sercach Powstania Warszawskiego
2014-08-01 Wielka Olimpiada Wakacyjna
2014-08-01 Sierpień z Domem Kultury w £omiankach
Copyright (C) 2019 CK Lomianki