Kalendariumrss

19 lipca godz. 21:30

La La Land - Kino plenerowe

20 lipca godz. 19:00 - 22:00

Letnia potańcówka - SADOWA

21 lipca godz. 20:00

Mechanicy Shanty - koncert na scenie plenerowej

1 - 26 lipca 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz.I

26 lipca godz. 21:30

Stulatek, który wyskoczy³ przez okno i znikn¹³ - Kino plenerowe

27 lipca 2019 r. godz. 14:00

Teatrzyk Osiedlowy. Opowieœci starego kredensu. Plac zabaw w Kie³pinie

27 lipca godz. 19:00 - 22:00

Letnia Potańcówka - KIE£PIN

10 sierpnia godz. 16:00

Bajkowe £omianki - "Legendy Warszawskie" - Teatr Baza

18 sierpnia godz. 16:00

Bajkowe £omianki "Prawdziwy Przyjaciel" - Teatr Baza

23 sierpnia 2019 r. godz. 19:30

IRENA SANTOR. Jubileusz Œpiewam, czyli jestem.

12 - 29 sierpnia 2019 r.

Halo wakacje 2019! cz. II

Halo Wakacje 2019 - oferta popo³udniowa

Lipiec - sierpień 2019

31 sierpnia 2019 r. godz. 18:00

HIP HOP Koncert. O.S.T.R i inni

8 wrzeœnia 2019 r. godz. 10:00 - 17:00

Jarmark Produktów Tradycyjnych

13 wrzeœnia 2019 r. godz. 15:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starost¹ cz.1

14 wrzeœnia 2019 r. godz. 18:00

Warsztaty perkusyjne z Maciejem "Œlimakiem" Starost¹ cz.2

19 paŸdziernika 2019 r. godz. 17:00

Kabaret Pod Wyrwigroszem z Programem "Tra Ta Ta "